Brno

Ceník

Odměna za poskytování právních služeb.


Odměna za poskytování právních služeb je sjednávána s klientem vždy individuálně, s přihlédnutím k předpokládané věcné a časové náročnosti věci, a to buď jako odměna hodinová, úkonová nebo paušální. Ceny právních služeb vychází ze sazeb stanovených vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.. Klientům majícím zájem o déletrvající spolupráci nabízíme cenu ve zvýhodněných paušálních sazbách.

 

Informace o mimosoudním řešení případných spotřebitelských sporů:
Dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od 5.2.2016 je mimosoudním orgánem řešícím spotřebitelské spory mezi spotřebitelem a advokátem v souvislosti s poskytováním právních služeb Česká advokátní komora. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.