Brno

Osobní profily

Informace o našem týmu.


JUDr. Vojtěch Hroza

Vojtěch Hroza je absolventem Právnické fakulty Masarykovy university v Brně. Od roku 1993 je advokátem a od této doby působí v advokacii.

Vojtěch Hroza se zabývá zejména trestním právem a rodinným právem. Zaměřuje se na obhajobu trestně stíhaných osob, zastupování poškozených v trestním řízení a na právní poradenství v oblasti rodinného práva. V přestupkovém právu se zaměřuje na delikty proti pravidlům silničního provozu.

Mgr. RADEK ZAPLETAL

Radek Zapletal je absolventem Právnické fakulty Masarykovy university v Brně, studium ukončil v roce 1998. Od ukončení studia působí v advokacii, od roku 2001 je advokátem.

Radek Zapletal se zabývá zejména obchodním a občanským právem, pracovním právem a trestním právem. Zaměřuje se na korporátní právo, závazkové obchodní a občanské právo a právní vztahy k nemovitostem včetně bytového vlastnictví. Poskytuje též právní služby obcím a komplexní právní služby na Slovensku.

Radek Zapletal hovoří anglicky.

Mgr. ZUZANA ZAPLETALOVÁ

Zuzana Zapletalová je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, studium ukončila v roce 1998. Od ukončení studia působí v advokacii, od roku 2002 je advokátkou. V advokátní kanceláři Hroza a Zapletal působí od roku 2017 jako spolupracující advokátka.

Zuzana Zapletalová se zabývá zejména obchodním a občanským právem a rodinným právem. Zaměřuje se na právo finančních služeb, závazkové obchodní a občanské právo, vymáhání pohledávek, směnečné právo, problematiku insolvenčních řízení a právo duševního vlastnictví.

Zuzana Zapletalová hovoří anglicky.

Mgr. KATEŘINA MIKULAJOVÁ

Kateřina Mikulajová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, studium ukončila v roce 2015. V advokacii začala pracovat již během studia a působila rovněž ve studentské právní poradně při Právnické fakultě. Od ukončení studia působí v advokátní kanceláři na pozici advokátní koncipientky.

Kateřina Mikulajová se zabývá zejména obchodním a občanským právem a trestním právem. Zaměřuje se na problematiku zápisů v obchodním rejstříku, závazkové obchodní a občanské právo a problematiku exekučních řízení.

Kateřina Mikulajová hovoří anglicky a francouzsky.

HANA RŐSSOVÁ

Sekretariát